Ciljevi

Trust EPC South cilja na poticanje financiranja mjera energetske učinkovitosti uspostavom okvirnog programa za standardizaciju, procjenu i usporedbu rezultata investicija energetske učinkovitosti kako bi se stvorilo i poboljšalo povjerenje u financijere. Cilj projekta je promovirati usvajanje inovativnih shema Ugovaranja energetskog učinka (EPC) za njihovu realizaciju putem prilagođenih i usklađenih gradnja kapaciteta i treninga. Na kraju, naš projekta cilja na smanjenje prepreka za razvoj energetske učinkovitosti u privatnom tercijarnom sektoru u Južnoj Europi s fokusom na mala i srednja poduzetništva (MSP).

Krajnji cilj projekta Trust EPC South je povećanje investicija u tehnologije energetske učinkovitosti (EE) i druge tehnologije obnovljivih izvora energije (OIE) u privatnom tercijarnom sektoru južnoeuropskih zemalja, s posebnim fokusom na projekte koji uključuju Ugovore o energetskom učinku (EPC).

 

Ovaj cilj se može ostvariti razvojem ad hoc okvirnog programa za standardizaciju investicija i sustavno vrednovanje na temelju već uspostavljenog alata za ocjenjivanje (Green Rating ™) koji će dalje biti podržan organizacijom prilagođene gradnje kapaciteta koja će omogućiti projektantima (uključujući ESCO, ESPC i druge davatelje usluga EPC-a), projektnim sponzorima i privatnom tercijarnom sektoru za bolji i lakši pristup financiranju od strane trećeg i time otključati tržišni potencijal energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Glavni ciljevi projekta Trust EPC South se mogu sažeti kao:

Promocija dijaloga i sinergija između ponude (EPC), potražnje (tercijarni sektor) i financijske strane.

Razvoj u strogoj suradnji sa financijskim institucijama i certifikacijskim tijelima, konkretni okvirni program za standardizaciju investicija i sustavno vrednovanje na temelju već postojeće metodologije i alata Green Rating Alliance.

Trening za financijska rješenja i EPC osnove za financijske institucije, potencijalne investicijske grupe, certifikacijska tijela, sektor usluga za energetsku efikasnost, energetski menadžeri/konzultanti, javna tijela i kreatori politike