ΕΚΔΟΣΕΙΣ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ

Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε τις εκδόσεις και αναφορές του έργου Trust EPC South.

Εκδόσεις - Αναφορές

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ...

D4.10 – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης – Βασικές αρχές και χρηματοδότηση

D4.2 – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

Βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης στον τριτογενή τομέα μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης – Παρουσίαση

D4.2 – ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ – ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

Ο Πρακτικός Οδηγός παρέχει βασική γνώση γύρω από το τι είναι οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), πως λειτουργούν στην πράξη και ποια τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή τους , καθώς και ποιος είναι ο ρόλος των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών / παρόχων ΣΕΑ και των Διαμεσολαβητών ΣΕΑ. Επίσης εξετάζει τους τύπους ΣΕΑ, τα στάδια υλοποίησης και ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα, ενώ παρέχει και κάποιες χρήσιμες πηγές για περαιτέρω μελέτη.

D2.2 – Overview of National EPC Market Reports

The objective of this report is to provide an overview of the insight on the current Energy Performance Contracts (EPC) market in the tertiary sectors of Croatia, France, Greece, Italy, Portugal and Spain. EPC projects are instrumental in achieving 2020 objectives and therefore need to be promoted, particularly in the private sector. Over 180 interviews were carried out with the tertiary sector representatives, EPC providers or facilitators and financial institutions in order to understand the market perspective of all stakeholders.

D2.1 – Fact sheets on best practice tertiary sector EE/RES applications

The best practices presented in this report will be used to generate standardised sustainable energy project technical functional models that will be later used to develop the Green Rating™ – based investment assessment tool, one of the main products of this initiative. The 33 factsheets presented in this report show which are the most common solutions used and outline how they are being implemented, how they are financed and what are the other conditions for success.