ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

To έργο υλοποιείται σε 6 ευρωπαϊκές χώρες: Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Κροατία και Πορτογαλία, χώρες στις οποίες διαπιστώνουμε τόσο την ανάγκη για βελτίωση της κατάστασης όσο και μεγάλο δυναμικό ανεκμετάλλευτης αγοράς ΣΕΑ στον τριτογενή τομέα. Τα κοινά κλιματικά χαρακτηριστικά αυτών των χωρών, επιτρέπουν την εφαρμογή παρεμφερών λύσεων βιώσιμης ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης για θέρμανση και ψύξη. Κατά την τελική φάση, τα αποτελέσματα του έργου θα επεκταθούν στην περιοχή των Βαλκανίων, χάρη στη συνεργασία με την Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων και στο δίκτυο συνεργατών των εταίρων από την Ελλάδα και την Κροατία.

Oι συνεργάτες του ΤRUST EPC South είναι:

  • CREARA (Ισπανία), εταιρία που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε έργα μηχανολογικά και ενεργειακά και δραστηριοποιείται, στην εκπαίδευση και διαχείριση στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης και της αειφορίας. Είναι συντονιστής του έργου και επικεφαλής των εθνικών δράσεων στην Ισπανία.
  • Ambiente Italia (Ιταλία), εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας, των συμβουλευτικών υπηρεσιών και το σχεδιασμό έργων περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Συντονίζει, τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανάλυση της αγοράς ΣΕΑ στον τριτογενή τομέα.
  • Bureau Veritas (Ισπανία), οργανισμός πιστοποίησης που δραστηριοποιείται σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Έχει αναπτύξει το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης Green Rating™ και θα συντονίσει την προσαρμογή του ώστε να αποτελέσει εργαλείο τυποποίησης και χρηματοοικονομικής εκτίμησης για τις ΣΕΑ.
  • Energies 2050 (Γαλλία), ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την υποστήριξη πρωτοβουλιών κατά της κλιματικής αλλαγής και δράσεων ενίσχυσης της χρήσης ΑΠΕ και εφαρμογών ΕΑ και την προώθηση μεθοδολογιών και έργων που μπορούν να αναπαραχθούν. Συντονίζει τις δράσεις του έργου στη Γαλλία.
  • Energy Institute Hrvoje PožarEIHP (Κροατία), κρατικό ινστιτούτο ενέργειας με εμπειρία 50 χρόνων στην επιστημονική έρευνα στον τομέα της ενέργειας, συντονιστής των εθνικών δράσεων στην Κροατία.
  • Green Rating Alliance (Γαλλία), μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που συνδέει μεγάλους επενδυτές και ιδιοκτήτες ακινήτων, τράπεζες, ελεγκτικές εταιρείες, βιομηχανικούς φορείς, οργανισμούς μετρήσεων και τους παρόχους τεχνολογικών  λύσεων από όλη την Ευρώπη. Συντονίζει τη διαδικασία ανατροφοδότησης από τα αποτελέσματα του έργου.
  • LifeGate (Ιταλία), εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρήσεων για αειφόρο ανάπτυξη και αποτελεσματική επικοινωνία. Συντονίζει τις δράσεις προβολής και επικοινωνίας του έργου.

  • Πολυτεχνείο Κρήτης (Ελλάδα), καταξιωμένο ακαδημαϊκό και ερευνητικό ίδρυμα, το οποίο δίνει έμφαση στην μετατροπή της γνώσης σε ώριμες λύσεις και δρα ως σύμβουλος της πολιτείας και των παραγωγικών μονάδων σε θέματα Βιώσιμης Ενέργειας. Συντονίζει τις δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, καθώς και τις εθνικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.
  • Officinae Verdi (Ιταλία), Ομάδα για την Ενεργειακή Απόδοση που δημιουργήθηκε από την Κοινοπραξία UniCredit-WWF. Δραστηριοποιείται στον τομέα της ΕΑ ως “System Integrator” συνδυάζοντας υπηρεσίες, τεχνολογίες και χρηματοδότηση για τη μείωση των ενεργειακών δαπανών και των εκπομπών CO2 σε εταιρείες. Η OV θα αξιολογήσει την χρηματοοικονομική βιωσιμότητα των ενεργειακών επενδύσεων που θα προκύψουν από τις δράσεις του έργου.
  • Jesus Ferreira Consultores (Πορτογαλία), Εταιρεία Ενεργειακών Υπηρεσιών, παρέχει υπηρεσίες μηχανικής, χρηματοοικονομικών, ενώ ασχολείται και με την υλοποίηση έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για όλους τους τύπους κτιρίων. Η ενασχόλησή της με την έρευνα, την καινοτομία, την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις, της δίνουν την δυνατότητα να ασχοληθεί επιτυχημένα με πολλούς τομείς. Στο έργο συντονίζει τη δημιουργία τυποποιημένων υποδειγμάτων έργων ενεργειακής απόδοσης/βιώσιμης ενέργειας καθώς και τις εθνικές δραστηριότητες στην Πορτογαλία.

 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ambienteitalia

EIHP_Logo

BureauVeritas_Logo

 


 

GreenRatingAlliance_logo

LifeGate_istituzionale

Logo_Ovaerdi_Completo

 


 

Energies2050_Logo

JesusFerreira_Logo

Logo-nuevo-Creara-283x128 (1)

 


 

TUC_logo