ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Page image

Εδώ μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό και ενημερωτικό υλικό για τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), για διαθέσιμα εργαλεία / λύσεις χρηματοδότησης, όπως και καλές πρακτικές και παραδείγματα  στον τριτογενή τομέα.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις (ανάγνωση) *

Συνδεση