ΝΕΑ

ΝΕΑ

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Πλατφόρμας Διαβούλευσης, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος στην Αθήνα. Τα μέλη π...